Hot Spots – signály alarmov motorov a zariadení

Skôr ako dôjde k poruchám a neplánovaným výpadkom, existuje zreteľný signál alarmu vo vnútri motorov, zariadení a technických systémov: takzvané Hot Spots (horúce body).

D'alšie informácie