Hot Spots – signály alarmov motorov a zariadení

Hot Spots – signály alarmov motorov a zariadení

Tieto povrchové prehriatia upozorňujú včas na mnohé problémy a ich zabránením sa môže ušetriť Vášmu podniku veľa peňazí a času. Doteraz bolo náročné a drahé tieto neviditeľné signály alarmov termograficky zviditeľniť. Teraz môžete celkom jednoducho využiť výhody infračervenej termografie novou službou TDK: lokalizácia poruchy cez tepelný obra.

Rýchle, presne, hospodárne – Fotografia tepelného obrazu od TDK

S flexibilným ručným meracím prístrojom sa TDK vyberie hľadať potenciálne technicky slabé miesta.
Kamera tepelného obrazu produkuje dvojrozmerné obrázky, ktoré zobrazujú prehriatia. Poskytuje okrem toho presné údaje teploty pre každý meraný bodtakže zdroje chýb môžu byť detailne preskúšané. Dlhší čas snímané obrázky jedného objektu sú základom pre výpovedné  analýzy trendu. Optimalizujte si Vaše predvídavé udržiavanie funkčnosti prostredníctvom servisu tepelných obrazov od TDK!

Bezpečné informácie pre rôznorodé aplikácie

Servis tepelných obrazov od TDK je do budúcnosti konzekventné doplnenie rozsiahlych TDK výkonov pre údržbu. Infračervená termografia Vám dáva včas bezpečné a presné údaje potenciálnych slabých miest, ktoré by v opačnom prípade zostali stratené. Proces tepelného zobrazenia je vhodný napríklad pre nasledujúce oblasti:

Elektromechanické zariadenia
Motory, čerpadlá, ložiská a remenice

Procesné prístroje
Prístroje na riadenie procesu, rúry, ventily, odlučovače kondenzátu a nádrže

Systémy rozdeľovačov energie
Trojfázové systémy, spodné rozvody, poistky, kabeláže a spojenia

Údržba zariadení a budov
Vykurovacie, vetracie a klimatizačné systémy, budova a strecha

Službou tepelného obrazu od TDK môžete značne zlepšiť bezproblémovú a bezporuchovú prevádzku vašich strojov.

Oslovte nás a vyskúšajte možnosti použitia vo Vašom podniku.

Späť