Modernizácia strojov a zariadení

Udržiavajte Vašu výrobu fit, aby ste mohli obstáť v konkurencii

Technológia výrobných zariadení kráča stále rýchlejšie dopredu. Aby sa udržala konkurencieschopnosť, musia moderné podniky držať krok s technologickým pokrokom v stále kratších intervaloch.

Za týmto účelom sa ale nemusí vždy investovať do nových strojov.

V mnohých prípadoch je to práve technológia riadiacej techniky, ktorá kráča razantnou rýchlosťou dopredu, zatiaľ čo mechanika ešte stále odpovedá aktuálnemu stavu. Preto sa vždy oplatí porozmýšľať, či by u existujúcich zariadení nestačilo investovať do novej riadiacej techniky. Spravidla sa týmto spôsobom dajú dosiahnuť porovnateľné výsledky so značne nižšími nákladmi.

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Vaše výhody

  • Použitie moderných technológií na existujúcich zariadeniach
  • Zabezpečenie výhod v konkurencii

Výmenou PLC z S5 na S7 je možné implementovať moderné meracie systémy do procesu, kontroly zlomenia nástroja alebo vizualizačného systému. Tým sa dostanete v problematike zabezpečovania kvality na najnovší stav.

S novou riadiacou technikov sa dá modernizovať aj technika pohonu. Toto vedie ku kratším výrobným časom a zvyšuje technickú disponibilitu.