Nakladacie a vykladacie systémy/zreťazené systémy

Znížte Vaše náklady automatizovaným transportom súčiastok

Pri plánovaní výrobných zariadení sa často kladie hlavný dôraz na výrobné procesy, zatiaľ čo transport súčiastok sa zanedbáva. V praxi sa potom veľmi rýchlo ukazuje,  že taktovací čas trpí kvôli ručnému transportu a náklady na kus sú vyššie, ako je plánované

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Rýchla pomoc sa môže dosiahnuť jednoducho vytvorenými a nákladovo lacným nakladacími a vykladacími alebo zreťazenými systémami. Automatizovaným transportom súčiastok sa okrem tohominimalizujú poškodenia a umožní sa integrácia meracích systémov. Okrem toho sa zabráni prestojom strojov v dôsledku chybne vloženej súčiastky.

Automatizačná technika Vám dáva možnosť pokryť zákazkové špičky vo viaczmennej prevádzke bez nutnosti zmeny stavu Vášho personálu.

Vaše výhody

  • Zvýšenie produktivity bez nových investícií
  • Zvyšovanie kvality obrobkov
  • Zvýšenie taktovacích časov

Naše konštrukčné oddelenie pracuje s modernými trojrozmernými systémami CAD. Tým vyvíjame optimálne riešenie pre Vašu výrobnú automatizáciu. Vďaka reálne vernému znázorneniu 3D konštrukcie môžete okamžite rozpoznať funkcionalitu a výhody automatizácie.