Oprava mechanických a elektrických podskupín

Oprava podskupín v našej dielni Vám zaručuje bezporuchovú výrobu vo Vašej firme.

V našich dielňach vykonávame opravy samostatných mechanických podskupín, t.j. prevodoviek, otočných stolov alebo vretien. Zákazník nám ich môže poslať a my ich po vykonanej oprave pošleme späť. Na požiadanie prevezmeme aj transport a montážne práce priamo na mieste u zákazníka.

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

K rozsahu výkonov patrí samozrejme kontrola a nastavenie geometrických prvkov a záverečné uvedenie do prevádzky.

Vykonávame aj opravy podskupín z oblastí obslužnej, riadiacej a hnacej elektroniky.

Hnacie jednotky sa po vykonanej oprave prípadne preskúšajú na našich vlastných skúšobných stavoch.

Vaše výhody

  • Odborné prevedenie odborným personálom
  • Jednotky pohonu sa späť vrátia preskúšané