Opravy a údržba strojov a zariadení mnohých výrobcov

Moderné koncepty opráv umožňujú vysokú technickú disponibilitu

Kto chce dnes obstáť v konkurencii, musí svoje náklady držať pevne v rukách a produktivita jeho podniku musí stále rásť. Základným predpokladom pre toto sú spoľahlivo pracujúce stroje. My z TDK  sme Vám k dispozícii pri Vašich opravách spolu so skúseným tímom inžinierov, technikov a odborníkov. Na požiadanie preberieme aj plnú zodpovednosť za technickú disponibilitu Vašich strojov a zariadení.

Pritom nezáleží na tom, či sa jedná o elektronické alebo mechanické prvky na bežných alebo CNC riadených strojoch.

Naši servisní technici sú kvalifikovaní odborníci v oblastiach priemyselnej mechaniky, elektroniky energetických zariadení a mechatroniky a majú skúsenosti vo všetkých týchto oblastiach.

Ani veľká rozmanitosť rôznych výrobcov strojov nepredstavuje pre náš tím žiadnu prekážku.  Vďaka našim servisným partnerstvám s najznámejšími výrobcami strojov, ako napríklad Index, MAG Europe a LTA, ako aj na základe dlhoročnej starostlivosti o stroje našich zákazníkov, sú naši servisní technici vyškolení na mnohé zariadenia.  Náš tím sa cíti kompetentný nielen v oblasti trieskového obrábania.

Aj lakovacie zariadenia, zariadenia na tepelné spracovanie, pračky a montážne zariadenia patria k nášmu servisnému portfóliu.

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Vaše výhody

  • Kompetentný partner pre komplexné úlohy
  • Plánovanie, vykonanie a odovzdanie v prevádzkyschopnom stave z jednej ruky
  • TDK pracuje lokálne a globálne

Pravidelná údržba chráni Vaše investičné prostriedky pred neplánovanými výpadkami výroby

Nepredvídané poruchy strojov sú nepríjemné tým, že sa vyskytnú práve vtedy, keď je tlak na termíny najväčší. Okrem toho sú mnohonásobne drahšie ako plánované práce opráv.

Konzekventná a systematická údržba zabezpečuje udržanie hodnoty Vašich zariadení a zvyšuje ich spoľahlivosť. Použitím účinných a racionálnych metód pri minimálnych prostriedkoch sa dosahuje najvyšší výkon. Využite naše skúsenosti.

Na prvý pohl'ad

Ďalší termín údržby prečítat' na plakete.

Vypracujeme pre Vás optimálnu stratégiu údržby, prispôsobenú špecificky Vaším výrobným danostiam.

Pre nás je dôležité v rámci TPM filozofie spojiť skúsenosti Vášho personálu zodpovedného za výrobu s plánom údržby. Súčasne budú tieto skupiny osôb zodpovedné za vykonanie denných údržbárskych prác.

Týmto konceptom zvýšime technickú disponibilitu Vašich strojov a zariadení a súčasne znížime bežné prevádzkové náklady!

Vaše výhody

  • Stratégia údržby prispôsobená zákazníkovi
  • Zvýšenie technickej disponibility
  • Redukcia neplánovaných výpadkov