Opravy strojov a zariadení priamo na mieste alebo v našich dielňach

Prečo hneď investovať do nových technológií?

Nové investície si spravidla vyžadujú  vysoký kapitál a tým často značne zvyšujú výrobné náklady v nasledujúcich rokoch.

Nová investícia musí byť preto plánovaná dopredu a musí byť dobre kalkulovaná, ináč môžu rýchlo vzniknúť problémy s nákladmi.

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Radi prídeme k Vám do podniku a zistíme stav Vašich strojov. Z toho vypracujeme koncept opráv prispôsobený Vašim potrebám,  ktorý cielene určíme spolu s Vami. Z tejto bázy na záver vytvoríme odpovedajúcu ponuku, aby sme Vám poskytli základ pre určenie ekonomických výhod týchto opatrení.

Vy rozhodnete, či vykonáme opravy vo Vašej firme alebo v našich dielňach.

Ak sa rozhodnete pre vykonanie opráv v našich dielňach, dostanete od nás samozrejme celý balík služieb bez starostí.

To znamená: od demontáže cez transport až po inštaláciu a opätovné uvedenie do prevádzky, to všetko vykoná pre Vás TDK. Až po odovzdanie do prevádzkyschopného stavu sa nemusíte starať o nič a namiesto toho sa môžete plne koncentrovať na Vašu výrobu.

Vaše výhody

  • Veľké technologické pokroky za malé ceny
  • Konkurencieschopnosť bez nových investícií  
  • Výroba načas pri menších výrobných nákladoch