Čistenie transportných prepraviek a paliet z umelej hmoty

Čistota dielov začína v transportných prepravkách

Rastúca presnosť výrobkov si vyžaduje od výroby stále viac rastúce požiadavky na čistotu súčiastok. Tieto sa môžu dosiahnuť v podniku často len špeciálnymi kontajnermi pre transport dielov. Obrobok môže byť lentaký čistý, aký čistý je kontajner, v ktorom sa transportuje.

Preto je našou úlohou, čistiť Vaše transportné prepravky vo vlastných umývacích linkách, ktoré sú koncipované k tomuto účelu

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Vaše výhody

  • Garantované dodržanie požiadaviek čistoty
  • Správny partner aj pre malé počty kusov