DGUV a UVV skúšky

Kto kontroluje svoje prevádzkové prostriedky, robí preventívne opatrenia pracovným úrazom a protipožiarne preventívne opatrenia.

Téma bezpečnosti práce získava stále viac na význame. Preto nie je dôležité len školiť pracovníkov na túto tému. Rovnako dôležité je, aby ste pracovali s bezpečnými a bezchybnými prevádzkovými prostriedkami. Vykonávame predpísané skúšky pre profesné združenia:

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

  • Ručné elektrické zariadenia (vŕtačky, ručné brúsky, osobné počítače, chladničky, atď.)
  • Spodné rozvody
  • Stacionárne stroje a zariadenia
  • Lisy
  • Rebríky a schodíky
  • Dorazové (viazacie) prostriedky
  • Hasiace zariadenia (Sprinkler)
  • Brány s pohonom
  • Protipožiarne brány a RWA

Vaše výhody

  • Namiesto mnohých rôznych odborných podnikov máte jedného kompetentného partnera pre všetky problémy.

Na preskúšanie týchto zariadení je Vám k dispozícii náš školený odborný personál s potrebnými vecnými znalosťami. Práve tak ako výrobné stroje a zariadenia, je pre fungujúci podnik nevyhnutné bezchybne pracujúce technické vybavenie budov.