Oprava zariadení technického vybavenia budov

Ani najlepší stroj nebude bežať, ak nefunguje technické vybavenie budovy

Moderné stroje a zariadenia môžu byť len tak dobré, aké dobré je technické vybavenie budov, ktoré ich zásobuje. Pretože bez čistého stlačeného vzduchu, bezporuchového napájania prúdom a príslušnej teploty prostredia nedokáže ani najlepší stroj vyrábať kvalitu.

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Preto by mala byť údržba Vašich zariadení technického vybavenia budov na takej istej úrovni ako údržba Vašich výrobných strojov, tieto tvoria základňu vysokokvalitnej výroby.

To platí prirodzene v rovnakom rozsahu pre vybavenie v priamom okolí strojov, teda pre klimatizačné zariadenia, filtračnú techniku, žeriavy a regálové systémy.

Náš odborný personál s radosťou vyvinie koncept údržby a opravy Vašich zariadení a technického vybavenia budov.

Vaše výhody

  • Starostlivosť o rôzne technológie zariadení pod jednou strechou
  • Personál zaškolený na najnovší technický stav
  • Kompetencia aj v oblasti šetrenia energie