Ošetrenie a likvidácia prevádzkových materiálov

Dobrá starostlivosť o chladiace mastiace kvapaliny zaručuje dlhšiu životnosť nástrojov

Prevádzkové materiály ako oleje, chladiace mastiace kvapaliny a pracie tenzidy sa v moderných výrobných podnikoch nedajú odmyslieť. Zaručujú vysoké rezné rýchlosti, dlhú životnosť nástrojov, vysokokvalitné povrchy a dodržanie požiadaviek čistoty. Dobrá starostlivosť o chladiace mastiace kvapaliny zaručuje dlhšiu životnosť nástrojov 

Vaša kontaktná osoba

Ing. Peter Gajdoš

Tel. +421 905 741 425
[ E-Mail ]

Všetky tieto vlastnosti môže Vaša prevádzková látka spĺňať len vtedy, keď sa o ňu príslušne staráte Nedostatočnou starostlivosťou  rýchlo vznikajú stavy ohrozujúce zdravie, extrémne zaťaženia zápachom a prestoje stroja kvôli   neplánovane častým intervalom výmeny. Aby sa tomu zabránilo, vyvíjame pre Vaše prevádzkové materiály účinné koncepty starostlivosti.

Náš zaškolený odborný personál rád prevezme kontrolu Vašich prevádzkových látok v našich laboratóriách, ako aj starostlivosť o ne priamo u Vás.

V prípade potreby vykonávame samozrejme aj odbornú výmenu prevádzkových látok so všetkými súvisiacimi čistiacimi prácami priamo u Vás.  

Vaše výhody

  • Rýchle a lacné analýzy vo vlastných laboratóriách
  • Redukcia nákladov dlhou životnosťou chladiacich kvapalín
  • Analýza, starostlivosť a výmena prevádzkových látok z jednej ruky